Новини

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПРИСЪСТВАХА НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ


29.04.2022 г.

Председателят на Сдружение „Български музеи“ и членове на Управителния съвет присъстваха на Националната среща на музеите и художествените галерии в Република България.

В своето изказване Борис Хаджийски поздрави музеите за стоицизма в последните четири месеца, в които те отстояваха своя бюджет. Въпреки все още несъстоялото се обещано увеличение на стандарта на музеите и художествените галерии, той изрази надежда, че ръководството на Министерството на културата и на другите компетентни институции ще разглеждат финансирането на музеите като условие за опазване на културното наследство и в крайна сметка като съхраняване на българската национална идентичност.