Новини

ЕДИНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“


25.04.2023 г.

На 20 април 2023 г. в град София се проведе Общо събрание на Сдружение „Български музеи“.


Публикуваме:

Отчет за дейността на Сдружение „Български музеи“ за 2022 г. С приложение към него;


Протокол с решенията на Общото събрание


След Общото събрание бяха връчени наградите „Наследство“ за 2022 г.


pic pic pic pic pic