Новини

МУЗЕИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ОТСТОЯВАТ ПРАВАТА СИ


25.03.2022 г.

На 4 март 2022 г. беше публикуван в Държавен вестник Законът за държавния бюджет на Република България за 2022 година. В чл.1,ал.5, т.10.2 от същия закон изрично е регламентирано увеличение на стандарта за музеи и художествени галерии с допълнителни 12 000 000 лв.


Беше представен за съгласуване проект на Постановление за изпълнение на бюджета на страната, както и проект на Решение за изменение на РМС №50 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности, в които документи част от тези средства се разпределят по общините, друга част - към бюджета на Министерство на културата, определя се и новата стойност на субсидираната бройка.


На 22 март беше публикувано Постановление №31 за изпълнение на държавния бюджет, но в него липсват два съществени текста, които фигурираха в първоначалния проект, а именно разпределението на средствата за музеи и галерии.


Сдружение "Български музеи" реагира незабавно и изпрати писмо до премиера, министъра на финансите и министъра на културата, в което пита защо тези текстове липсват, като настоява за ясен и бърз отговор.


На 24 март, на заседание на Комисията по културата и медиите, беше разгледан казусът с публикуваното постановление и беше изискано от ръководството на Министерство на културата да намери изход от създалата се ситуация.


letter