Новини

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“


24.02.2022 г.

На 23 февруари 2022 г. Народното събрание гласува да бъдат предоставени на музеите и галериите 12 млн. лева за увеличение на стандарта. Беше закономерно. Спасихме тези пари!


Благодаря на членовете на Управителния съвет и Контролната комисия на Сдружение „Български музеи“ за активната работа, която извършиха! Адмирации за тези колеги!


Благодаря на всички колеги от музеи и галерии, които дадоха интервюта и разговаряха с представители на различни институции!


Благодаря на синдикатите и активността Ви по време на протестите!


Благодаря и на онези колеги, които имаха друго мнение!


Благодаря на всички депутати и представители на различни институции, които повярваха в нас и ни помагаха активно, за да се случи този успех!


Сдружение „Български музеи“ сте всички Вие, работещите в българските музеи и художествени галерии. Огромна е силата, която се завихря от много хора и насочена в правилната посока, носи успех. Силата, която излъчихме, показа на всички, че ние сме тук, че ще отстояваме правото на музеите да съществуват и да изпълняват мисията си – да опазват в името на обществения интерес огромното българско културно наследство, да го представят и социализират по всички възможни начини! Както и да пазят националната идентичност!

Показахме, че музеите, когато са обединени, са силни!