Новини

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ПРОФ. ВЕЛИСЛАВ МИНЕКОВ


На 17 август 2022 г. Управителният съвет на Сдружение „Български музеи“ проведе среща с министъра на културата проф. Велислав Минеков. На срещата присъстваха от страна на Министерството на културата още и доц. д-р Пламен Славов – заместник-министър на културата и г-жа Екатерина Джумалиева – директор на Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“


От страна на Сдружение „Български музеи“ участие в срещата взеха Борис Хаджийски (директор на Регионален исторически музей – Пазарджик) - председател на Управителния съвет, гл. ас. д-р Огнян Тодоров (директор на Регионален природонаучен музей – Пловдив) - зам.-председател на УС, д-р Иван Църов (директор на Регионален исторически музей – Велико Търново) - член на УС и д-р Даниел Руменов (директор на Регионален исторически музей – Шумен) - член на УС.

Обсъдени бяха важни въпроси, свързани с финансирането на българските музеи, като единодушно бе мнението за адекватно увеличение на основния стандарт за музеи и галерии през 2023 г., необходимо за тяхната издръжка, за модернизиране на фондохранилища и експозиционни зали, за повишаване възнагражденията на музейните специалисти и за компенсиране на високите ценови нива на енергоносители, горива, услуги и материали.


Тема на разговора беше и включването на 50 общински музея и художествени галерии в системата на държавно финансиране, както и спешното разпределение на гласуваните от Народното събрание през м. юни 5.5 млн. лева за тези институции.


Ръководствата на Министерство на културата и Сдружение „Български музеи“ се договориха за сътрудничество и във връзка с необходимите промени в Закона за културното наследство и Закона за закрила и развитие на културата, като се очакват предложения от музеите за изменение на двата закона.

Бяха обсъдени и възможностите за отпускане на повече средства за проектна дейност, за възстановяване на преходните остатъци на музеи и галерии, за компенсиране от държавата на сметките на всички културни институции за електроенергия и природен газ през отоплителния сезон.

В края на срещата изрично бе подчертано и от двете страни, че с конструктивни разговори между музеите и Министерството на културата могат да бъдат решени всички проблеми, които имат отношение към опазването и популяризирането на културно-историческото ни наследство.pic