Новини

СЕДМО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“


На 13 февруари 2020 г. в сградата на Националния военноисторически музей се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“.

Публикуваме:

Годишен отчет за работата на Сдружението през 2018 г.

Отчет за дейността през 2019 г.

Протокол с решенията на Общото събрание