Новини

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ СТАНА ЧЛЕН НА МРЕЖАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МУЗЕЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Сдружение „Български музеи“ вече е член на Мрежата на европейските музейни организации (The Network of European Museum Organisations – NEMO).

NEMO е основана през 1992 г. като независима мрежа от национални музейни организации, представляващи музейната общност на държавите членки на Съвета на Европа. Тя е една от основните европейски организации, които дават възможност на музеите да бъдат видими за Европа и света, застъпвайки интересите на над 30 000 музея в 40 държави.

Мрежата представя интересите на своите членове пред финансиращите институции и създателите на политики в сферата на културата на европейско и световно ниво. Тя участва активно и в европейски проекти, изучаващи актуалните нужди на музейните институции и работещите в тях, като предлага различни възможности за сътрудничество на членовете си – обучения, конференции, учебни визити, работни групи и др.

letter