Новини

ОСМО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“


На 10 юни 2021 г. в сградата на Националния военноисторически музей се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“.

Публикуваме:

Отчет за дейността на Сдружение „Български музеи“ през 2020 г.

Протокол с решенията на Общото събрание