Новини

ДЕВЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“


На 30 ноември 2021 г. в Националния военноисторически музей – София, се проведе Общо събрание на Сдружение „Български музеи“.


Публикуваме:


Отчет за дейността на Сдружение „Български музеи“ в периода 1 януари – 25 ноември 2021 г.


Протокол с решенията на Общото събрание