Новини

УСИЛИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ ОТНОВО БЯХА ВЪЗНАГРАДЕНИ!


05.07.2022 г.

След като 12 млн. лева постъпиха в 124 български музея и художествени галерии, Управителният съвет на Сдружение „Български музеи“ изпрати в началото на м. юни писмо с искане за допълнителни 17 млн. лева, за да отстоява поисканите в началото на годината 29 млн. лева.

Подготвихме две предложения за музеите, които бяха внесени от народния представител Цвета Галунова между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

След проведени разговори с народни представители от всички парламентарни групи в Народното събрание успяхме да постигнем още един важен за нас успех: предложението, което се отнася за 50-те общински музея, беше прието единодушно с 18 гласа в Комисията по бюджет и финанси, впоследствие гласувано и в Пленарна зала, макар и с промяна на предложения от нас текст.

По този начин 5.5 млн. лева ще постъпят в 50 общински музея и галерии, които се финансират само от общините.

Следва да отбележим, че 174 български музея и художествени галерии ще могат да разполагат през 2022 г. с 20 млн. лева повече в сравнение с предишната година, което е изключителен успех за Сдружение „Български музеи“.


Продължаваме напред!