НОВИНИ

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ С ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ЗА СТАТУТА НА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В МУЗЕИТЕ

03.09.2020 г.