Новини

ПРОМЯНА НА ДАТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“


След публикуването на заповед РД-01-194/ 30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването Управителният съвет на Сдружение „Български музеи“ със свое решение от 31 март 2021 г. променя датата на насроченото редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“ от 8 април 2021 г. на 10 юни 2021 г.

Мястото на провеждане, часът и дневният ред на събранието не се променят.

В законоустановения срок ще бъде публикувана покана И съответно изпратена на имейлите на всички членове.