2019

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ СЕ ВКЛЮЧИ АКТИВНО В РАБОТАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ACT FOR HERITAGE“

01.11.2019 г.

В периода 24-26 октомври 2019 г. в гр. Никозия, Република Кипър, се проведе международната конференция „Act for heritage“. Тя бе организирана от Съвета на Европа и имаше за цел да представи най-новите данни за заплахата на културното наследство, свързани с войните в Ирак и Сирия, трафика и нелегалния пазар на културни ценности. Република България бе представена от Александър Трайков, директор на Дирекция ИОКН в Министерството на културата, и Мария Тодорова, началник-отдел ДКН в същата дирекция.

Третият член на делегацията бе представителят на Сдружение „Български музеи“ д-р Милен Николов, директор на Регионален исторически музей -Бургас и председател на Контролната комисия на сдружението.

В четирите модула на конференцията се разработиха планове, имащи за цел да минимизират трафика и унищожението на културните паметници, особено тези, които са заплашени от военни действия и иманярски разкопки.

Някои от предложенията на Сдружение „Български музеи“ бяха възприети и влязоха като опорни пунктове в крайния документ, който официално ще представи позицията на Съвета на Европа по отношение на защитата на културните ценности. Наблегнато бе и на сериозната необходимост от подписването на Конвенцията от Никозия, представена през 2017 г. като документ, защитаващ в максимална степен културното наследство.