2019

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ ЗА ПЕРИОДА 1.01-30.09.2019 г.

15.10.2019 г.