2019

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ В ПЕРИОДА 01.01 - 30.06.2019 ГОДИНА

05.07.2019 г.