2019

05.04.2016 г.

Уважаеми колеги, Понеже следващото Общо събрание на Сдружение „Български музеи“ ще се състои в началото на следващата година, Управителният съвет ще публикува периодично отчети за дейността си, за да получавате своевременно информация за работата ни.


ОТЧЕТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА