2018

ШЕСТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“

17.12.2018 г.

На 30 ноември 2018 г. в сградата на Националния военноисторически музей се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“.

Публикуваме годишния доклад за работата на сдружението през 2017 г., доклад за периода 1.01. – 25.11.2018 г. и протокол с решенията на Общото събрание.


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2017 Г.   
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ПЕРИОДА 1.01. – 25.11.2018 Г.   
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ