2018

ПРОЕКТИ ЗА МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

08.02.2018 г.

Сдружение „Български музеи“ и Агенция за хората с увреждания имат споразумение за популяризиране на конкурсите за достъпна среда, които АХУ ежегодно обявява. Условията по тези проекти наистина са много добри и създават изключителни удобства за хората с увреждания, които идват в нашите музеи и галерии, също и за възрастни хора, майки с деца и други трудноподвижни посетители. Има вече музеи и галерии, които успешно са реализирали такива проекти.

Възползвайте се от възможността. За допълнителни въпроси и консултации можете да се обадите на посочените телефони в писмото.