2017

ПЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“

6.12.2017 г.

На 30 ноември 2017 г. от 15.00 ч. в сградата на Националния военноисторически музей се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“.

Публикуваме годишния доклад за работата на сдружението през 2016 г., доклад за периода 1.01. – 25.11.2017 г. и протокол с решенията на Общото събрание.


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2016 Г.   
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ПЕРИОДА 1.01. – 25.11.2017 Г.   
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ