2017

НА ПЕТАТА СИ ГОДИШНИНА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ ВРЪЧИ ПЪРВИТЕ МУЗЕЙНИ НАГРАДИ

01.12.2017 г.

На 5-ата годишнина на Сдружение „Български музеи“ бяха връчени първите годишни награди, които отбелязват приноса на музеите към съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на България.

Председателят на Сдружението Борис Хаджийски поздрави всички по повод юбилея и подчерта смисъла от това заедно музеите и галериите да гледат в една посока и да продължат с много ентусиазъм мисията по опазване културното богатство на нацията. Той изрази своята надежда, че връчването на годишни награди, които да поставят фокуса върху добрите практики в българските музеи, ще се превърне в традиция.

От името на екипа на Министерството на културата заместник-министър Амелия Гешева пожела на Сдружението още много пъти по 5 години и заяви, че в лицето на министерството музейната колегия има партньор, който ще работи за възможно най-добрата реформа в българските музеи, така че да има повече средства в сферата на опазването на движимото и недвижимото културно наследство. Тя връчи отличието Музей на годината на Регионалния природонаучен музей – Пловдив. В категорията Събития и работа с публика беше отличен Етнографски музей на открито „Етър“ за XIV Международен панаир на традиционните занаяти. С грамота за цялостен принос в развитието на музеите бе удостоен директорът на Нумизматичен музей – Русе, проф. Димитър Драганов.