2017

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ ИЗПРАТИ ПИСМО В ПОДКРЕПА НА Г-Н СТЕФАН ФИЛЧЕВ

25.09.2017 г.