2017

СДРУЖЕНИЕТО ИЗПРАТИ ДО МИНИСТРИТЕ НА ФИНАНСИТЕ И КУЛТУРАТА СВОИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

05.09.2017 г.