2017

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА БОИЛ БАНОВ

22.06.2017 г.

На 19 юни 2017 г. Управителният съвет на Сдружение „Български музеи“ проведе среща с министъра на културата Боил Банов. На срещата присъстваха от страна на Министерството на културата още и Амелия Гешева – заместник - министър на културата, Мирела Тотева – началник на кабинета на министъра на културата, Екатерина Джумалиева – държавен експерт в Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ към Министерство на културата. От страна на Сдружение „Български музеи“ участие в срещата взеха Борис Хаджийски /директор на РИМ-Пазарджик/, председател на УС, проф. д-р Николай Ненов /директор на РИМ-Русе/, зам.-председател на УС, доц. д-р Светла Димитрова /директор на ЕМО „Етър“-Габрово/, член на УС, доц. д-р Соня Пенкова /директор на НВИМ - София/, член на УС.

Двете страни обсъдиха важни въпроси, свързани с промени в Закона за културното наследство, с дейността на музеите и художествените галерии, със съвместната работа между Министерство на културата и Сдружение „Български музеи“.

Министърът на културата изказа задоволство от дейността на Сдружение „Български музеи“, както и от сериозния експертен опит на организацията, като декларира, че Министерството ще търси мнението и подкрепата на Сдружението по проблемите, свързани с развитието на музейната мрежа в страната.

Заместник-министърът на културата Амелия Гешева също подчерта, че в лицето на Сдружението Министерство на културата има ясен субект за сътрудничество.

На министъра беше представено писмо с предложения от страна на Сдружението, които бяха обсъдени в хода на срещата.

Одобрена бе идеята на Сдружението за създаване на съвместна комисия, която да предложи изработване на стандарти за численост на всички музеи и галерии в България. Целта е да се създадат благоприятни условия за работа на културните институции, без те да изпитват притеснение за своята дейност поради недостатъчна субсидирана численост. В същото време изрично беше подчертано, че Министерството на културата ще следи за работата на музеите и галериите за тяхната активност, както и за отношението им към културното наследство и публиките.