2017

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ В ПЕРИОДА 30.11.2012 Г. - 31.12.2016 Г. /резюме/

06.02.2017 г.

Отчетът показва в обобщен вид действията на Сдружение "Български музеи" през тези години, свързани с усилията ни за повишаване авторитета на българските музеи и тяхното финансово обезпечаване. Разбира се, най - важното при всяка дейност са постигнатите резултати.

В настоящия отчет са отразени конкретните резултати от дейността на Сдружението през тези години.

Продължаваме напред за постигане на още резултати, които да позволят на всички български музеи и художествени галерии да работят без финансови притеснения, без намеса в тяхното управление от страна на други институции и със стройна нормативна база. Тези наши намерения са отразени и в публикуваните през м. януари тази година Приоритети на Сдружението.

Подробности за дейността на Сдружението, както и решенията на общите събрания, са публикувани на сайта ни www.bulgarian-museums.org. Разбира се, както и досега, Сдружение „Български музеи“ ще публикува информация за своите действия, както и за постигнати резултати.