2017

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ ПОДКРЕПЯ ДИРЕКЦИЯ НА МУЗЕИТЕ - КОПРИВЩИЦА

30.01.2017 г.

Беше получено писмо, адресирано до Сдружение „Български музеи“, в което колегите от Дирекция на музеите - Копривщица притеснено споделят, че е предложено на общински съвет допълнителните приходи на културната институция да се използват за капиталови разходи на Община Копривщица. Имаме сигнали и от други места, че тези приходи не се връщат на музеите.


Изпратихме нашия категоричен отговор в подкрепа на Дирекция на музеите - Копривщица, съответно с копие до Министъра на културата и Областния управител на област София.


Сдружение „Български музеи“ ще осъществи среща със Сдружението на общините по този въпрос, както и по други проблеми, които имат отношение към музеите.