2017

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ ПОДКРЕПЯ ДИРЕКЦИЯ НА МУЗЕИТЕ - КОПРИВЩИЦА

30.01.2017 г.