2016

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ КЪМ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЛАВЧО АТАНАСОВ

28.11.2016 г.

На 23 ноември 2016 г. в сградата на Народното събрание на Република България беше проведена среща между г-н Славчо Атанасов – председател на Комисията по културата и медиите към 43-то Народно събраниеq и Борис Хаджийски – председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи“.

Бяха обсъдени важни въпроси, свързани с финансирането на музеите и художествените галерии през 2017 г., както и разчетите на държавния бюджет в този аспект. Разискваха се и въпроси относно ангажиментите на държавата към българската култура като цяло. Двете страни изтъкнаха изключителната си загриженост по отношение на предвидените в бюджета за 2017 година минимални финансови средства за развитието на българската култура.

Г-н Атанасов увери госта си, че ще направи всичко възможно, за да защити интересите на културните ни институции по време на второто четене на законопроекта за държавния бюджет.