2016

ЧЕТВЪРТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“

11.11.2016 г.

На 5 ноември 2016 г. от 9.00 ч., в сградата на Регионален исторически музей – Русе, град Русе, пл. „Ал. Батенберг“№3 се проведе редовно Общо събрание на Сдружение „Български музеи“.

Публикуваме отчетния доклад за 2015 г., отчетния доклад за периода 1.01-1.11.2016 г., Протокол с решенията на Общото събрание и Декларация, приета на Общото събрание.


ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г.   
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ПЕРИОДА 1.01-1.11.2016 Г.   
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ   
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ