2016

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ, СЪЗДАВАЩИ АДЕКВАТНИ УСЛОВИЯ ЗА ДЕЙНОСТ НА МУЗЕИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ