2014

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВЕДЕ ДОПЪЛНИТЕЛЕН СТАНДАРТ ЗА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ


С Решение №801/03.12.2014 г. на Министерски съвет на Република България бе приет допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с регионален характер. Музеите и галериите, финансирани на принципа на субсидирана численост, получават допълнителни средства за поддръжка на закритите площи, които стопанисват. Общата сума на допълващия стандарт възлиза на 2 450 970 лв., разпределени между 103 музея и галерии според квадратурата на сградите. Допълващият стандарт за закрити площи е новост при финансирането на културните институции.


Огромен принос за въвеждането на новия стандарт има Министерството на културата и Сдружение „Български музеи“, подкрепени от Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.