2014

СДРУЖЕНИЕТО ИЗПРАТИ ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СФЕРАТА НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО