2014

МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА ДОЦ. Д-Р МАРТИН ИВАНОВ БЕ НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В ПАЗАРДЖИК


На 16.08.2014 г. /събота/ министърът на културата доц. д-р Мартин Иванов бе на работно посещение в Пазарджик, където проведе двучасова среща с председателя на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи” и директор на Регионален исторически музей - Пазарджик Борис Хаджийски.


Двамата обсъдиха важни въпроси в сферата на музейното дело като проблема с дигитализацията на музейните фондове, охраната на музеите и възможността те да станат стратегически обекти, финансовото състояние на културните институции и възможности за подобряването му чрез допълнителни целеви средства, отпускани ежегодно за поддържане на закритите и открити площи, стопанисвани от музеите.


Председателят на Сдружението приведе данни за състоянието на сградния фонд, необходимостта от ремонти, реставрация и консервация на недвижими културни ценности, за ниското заплащане на музейните специалисти и апелира за по-голямо внимание и поемане на по-сериозни ангажименти от страна на държавата към музеите и галериите – по отношение на финансиране, охрана, създаване на единен софтуер за дигитализация на фондовете, модернизиране на институциите и популяризиране на дейността им.


Министърът бе поканен като гост на Общото събрание на Сдружението, което ще се състои на 11 септември 2014г. в Перник.


В края на разговора двете страни се разбраха за следваща среща в средата на м. септември в Министерство на културата.


Информацията е от сайта на Министерство на културата.