Новини

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРИЯ


На 4 ноември 2015 г. в София беше проведено учредително заседание на българо-американската комисия за опазване на културното наследство, членове на която са и представителите на Сдружение „Български музеи“ - Борис Хаджийски - директор на РИМ-Пазарджик и председател на УС на Сдружението, както и доц. д-р Светла Димитрова – директор на АЕК „Етър”. Комисията беше сформирана четири месеца по-рано от Н. Пр. Марси Райс - посланик на САЩ в Република България, по идея на Джон Кери – държавен секретар на САЩ. На заседанието, ръководено от началник отдел „Обществени въпроси“ към посолството на САЩ Брайън Стимлър, бяха избрани за съпредседатели на комисията Тами Плачиков – аташе по въпросите на културата и образованието в посолството на САЩ и доц. Стефан Белишки – председател на Българския национален комитет на ИКОМОС.

Обсъден беше проект, който предвижда през 2016 г. в България да се проведе Международна научна конференция, в която да се разискват въпроси, свързани с опазването и съхранението на българското културно наследство, дигитализацията на културното наследство, рекламата и развитието на културния туризъм. До края на настоящата година ще се предлагат идеи относно темите и лекторите, организацията и финансирането на форума. Друг важен въпрос, обсъден на първото заседание на комисията, беше свързан с участието на България през 2019 г. в големия фолклорен фестивал във Вашингтон под егидата на Смитсоновия институт. Тази проява е изключително престижна и комисията е на мнение, че нашата страна е необходимо да вземе участие в нея.

Комисията ще дава експертни оценки на всичи предстоящи проекти, отнасящи се до опазване на културното ни наследство, преди те да се представят за разглеждане и одобрение във Вашингтон.