Новини

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ БОРИС ХАДЖИЙСКИ И ДОЦ. Д-Р СВЕТЛА ДИМИТРОВА, ДИРЕКТОР НА АЕК „ЕТЪР” СА ЧЛЕНОВЕ НА НОВОУЧРЕДЕНАТА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО


На 25-ти юни 2015 г. посланикът на САЩ в Република България Марси Рийс даде прием по повод официалното учредяване на двустранна българо-американска комисия за опазване на културното ни наследство. Учредената комисия ще разглежда предложения за проекти за опазване на културното наследство, като ще представлява и двете правителства, ще работи за осъзнаване на важността на културното наследство като ключов елемент за развитието на туризма в България. В Комисията членуват експерти от академичната общност, държавната администрация и неправителствения сектор, като част от този екип са и директорът на РИМ-Пазарджик и председател на УС на Сдружение „Български музеи“ Борис Хаджийски, както и доц. д-р Светла Димитрова – директор на друг член на Сдружението – АЕК „Етър”- Габрово.


Участието на представители на Сдружение „Български музеи” е от изключителна важност за имиджа на музейната общност и безспорен успех за Сдружението.


Повече информация за работата на Комисията може да видите тук:
http://fakti.bg/kultura-art/147657-uchrediha-balgaro-amerikanska-komisia-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo-