НОВАТА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ Е 10 ЮНИ 2021 Г.

НОВИНИ

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ“ ВИ ПОЗДРАВЯВА С МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МУЗЕИТЕ – 18 МАЙ!